Reconciliatieprijs 2023

De reconciliatieprijs is de gewogen marktprijs waartegen over een bepaalde periode het verschil, tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik, wordt verrekend.

  • Het reconciliatieproces is vastgelegd in Systeemcode en Meetcode.
  • De vaststelling en publicatie van de reconciliatieprijs is vastgelegd in de Systeemcode.

De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).

Herpublicaties:

  • I.v.m. een wijziging in de methodiek zijn er voor april en mei 2023 andere prijsgegevens op de website gepubliceerd geweest. Dit is inmiddels hersteld.
2023 Off peak EUR/MWh Peak EUR/MWh
januari 105,60 160,46
februari 128,32 152,62
maart 101,93 124,26
april 88,26 97,39
mei 52,14 79,34
juni 66,69 94,94
juli 42,62 80,59
augustus 80,03 89,05
september 80,77 106,76
oktober 67,35 114,10
november 78,07 118,97
december 60,04 100,80