Systeemgegevens afhandeling

TenneT publiceert systeemgegevens met als doel:

  • marktfacilitering
  • markttransparantie
  • publieke verantwoording                  

Context

  • Het publiceren van systeemgegevens doen wij in overeenstemming met onze kernwaarden kwaliteit en integriteit.
  • De systeemgegevens die TenneT publiceert zijn deels voorgeschreven in de SysteemcodeMeetcode en Uitvoeringsregels.       

De systeemgegevens die TenneT publiceert hebben betrekking op de volgende aspecten van netbeheer: voorbereidinguitvoering en afhandeling (deze pagina):


Afhandeling

Herkomst Systeemgegevens

De systeemgegevens die TenneT publiceert zijn gebaseerd op:

  • Edine-berichten aangeleverd door: afnemers, programmaverantwoordelijken en netbeheerders
  • de uitkomst van door TenneT beheerde processen