Systeemgegevens uitvoering

TenneT publiceert systeemgegevens met als doel:

  • marktfacilitering
  • markttransparantie
  • publieke verantwoording              

Context

  • Het publiceren van systeemgegevens doen wij in overeenstemming met onze kernwaarden kwaliteit en integriteit.
  • De systeemgegevens die TenneT publiceert zijn deels voorgeschreven in de SysteemcodeMeetcode en uitvoeringsregels    

De systeemgegevens die TenneT publiceert hebben betrekking op de volgende aspecten van netbeheer: voorbereiding, uitvoering (deze pagina) en afhandeling:


Uitvoering

Herkomst Systeemgegevens

De systeemgegevens die TenneT publiceert zijn gebaseerd op:

  • EDINE-berichten aangeleverd door: afnemers, programmaverantwoordelijken en netbeheerders
  • de uitkomst van door TenneT beheerde processen