Systeemgegevens voorbereiding

TenneT publiceert systeemgegevens met als doel:

  • marktfacilitering
  • markttransparantie
  • publieke verantwoording                      

Context

  • Wij publiceren systeemgegevens met onze kernwaarden kwaliteit en integriteit als uitgangspunt
  • De systeemgegevens die TenneT publiceert zijn deels voorgeschreven in de SysteemcodeMeetcode en uitvoeringsregels.         

De systeemgegevens die TenneT publiceert hebben betrekking op de volgende aspecten van netbeheer: voorbereiding (deze pagina), uitvoering en afhandeling:


Voorbereiding

Herkomst Systeemgegevens

De systeemgegevens die TenneT publiceert zijn gebaseerd op:

  • Edine-berichten aangeleverd door: afnemers, programmaverantwoordelijken en netbeheerders
  • de uitkomst van door TenneT beheerde processen