Aangeboden reservevermogen Overige Doeleinden

TenneT heeft een single buyer markt voor regel- en reservevermogen ingericht om zijn taken op het gebied van transport- en systeemdiensten te kunnen uitvoeren. Marktpartijen kunnen op de single buyer markt aan TenneT regel- of reservevermogen aanbieden: vermogen dat zij ten opzichte van hun E-programma meer of minder kunnen produceren of verbruiken.

TenneT gebruikt reservevermogen overige doeleinden voor het oplossen van transportbeperkingen, en het verlenen van bijstand aan het buitenland.

Context

 • Het verplichte en vrijwillig ter beschikking stellen van regel- en reservevermogen aan TenneT door middel van biedingen is vastgelegd in de Netcode.
 • De procedures en specificaties waaraan biedingen moeten voldoen, en de vaststelling van de verrekenprijs staan in de uitvoeringsregels.
 • Het gebruik van biedingen door TenneT is vastgelegd in de Netcode en de Systeemcode.       

Toelichting

 • Een bieding overig vermogen geeft aan tegen welke condities t.a.v. minimale afroeptijd, minimale afroepduur en prijs, de marktpartij aan TenneT de mogelijkheid biedt om een transactie aan te gaan met de marktpartij ter omvang van het geboden vermogen.het transactie volume wordt verrekend met de bieder tegen de biedprijs
 • het transactie volume wordt gecorrigeerd op de onbalans van de PV van de marktpartij       

De volume berekening wordt bepaald door:
 • omvang van de bieding in MW
  • richting (+/-) van de bieding:
   • opregelen (+): de bieder wil meer produceren, of minder verbruiken
   • afregelen (-): de bieder wil minder produceren (of meer verbruiken)       
 • duur van de transactie       

TenneT TSO zal transacties aangaan op basis van aangeboden reservevermogen overige doeleinden per richting naar behoefte en in volgorde van biedprijs. 

De gegevens worden per dag per PTE per richting getoond:

 • Aangeboden reservevermogen:
 • Beschikbaarheid reservevermogen      

De verrekende volumes reservevermogen overige doeleinden staan vermeld op:

Een uitgebreide toelichting staat in: