Intraday België

Intraday

Sinds februari 2011 maken APX/Belpex Elia en TenneT gebruik van het Elbas platform om tot een continue impliciete markt te komen op de Nederlands Belgische grensovergangen. Hierbij is voor de markt overgestapt van een pro-rata allocatie methodiek per gate naar een continue intraday handelsplatform waarbij de marktpartijen zowel de energie als de capaciteit gelijktijdig kunnen verwerven. Hierbij wordt continu rekening gehouden met de op de grens beschikbare transportcapaciteiten.

Enkele kenmerken van de impliciete intraday veiling

  • De markt kan gelijktijdig capaciteit als energie verhandelen.
  • Wanneer er ruimte op de grens is worden de nog toegestane deals weergegeven
  • De beschikbare ruimte op de grens wordt aangepast op basis van de laatste verhandelde volumes
  • Grensoverschrijdende nominaties worden verzorgd door de beurspartijen
  • Tot stand gekomen deals worden genomineerd als binnenlandse handel met enerzijds de partij in Nederland en anderzijds de beurs in Nederland
  • De gate methodiek zal voor de markt niet meer zichtbaar zijn 

Voor meer informatie over de werking van de intraday handel:

Contact

Telefoon Servicecentrum (alle vragen): (026) 373 17 17 
Fax Servicecentrum: (026) 373 13 95 
E-mail: servicecentrum@tennet.eu 
Website: www.tennet.eu