Aangeboden regel- en reservevermogen Balanshandhaving

TenneT heeft een single buyer markt voor regel- en reservevermogen ingericht om zijn taken op het gebied van transport- en systeemdiensten te kunnen uitvoeren. Marktpartijen kunnen op de single buyer markt aan TenneT regel- of reservevermogen aanbieden: vermogen dat zij ten opzichte van hun E-programma meer of minder kunnen produceren of verbruiken.

TenneT gebruikt aangeboden regel- en reservevermogen balanshandhaving, om het momentante evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland te handhaven of te herstellen.

Context

 • Het verplichte en vrijwillig ter beschikking stellen van regel- en reservevermogen aan TenneT door middel van biedingen is vastgelegd in de Netcode.
 • De procedures en specificaties waaraan biedingen moeten voldoen, en de vaststelling van de verrekenprijs staan in de uitvoeringsregels.
 • Het gebruik van biedingen door TenneT is vastgelegd in de Netcode en de Systeemcode

Toelichting

Een bieding is een optie, waarin de marktpartij TenneT aanbiedt om bij activering:

 • een energie volume te berekenen
 • dit volume te verrekenen met de bieder tegen ten minste de biedprijs
 • dit volume te corrigeren op de onbalans van de PV van de marktpartij

De volume berekening wordt bepaald door:

 • omvang van de bieding in MW
  • richting (+/-) van de bieding:
   • opregelen (+): de bieder wil meer produceren, of minder verbruiken
   • afregelen (-): de bieder wil minder produceren (of meer verbruiken)                
 • aard van de bieding
  • reservevermogen: 
   • per keer afgeroepen
   • volume berekend per afgeroepen PTE    
  • regelvermogen:
   • continu aangestuurd door de landelijke frequentie vermogensregeling
   • volume bepaald op basis van aansturingssignaal                

TenneT TSO activeert biedingen per richting naar behoefte en in volgorde van biedprijs.

De gegevens worden per dag per PTE per richting getoond:

De verrekende volumes regel- en reservevermogen en onbalans staan vermeld op:

Een uitgebreide toelichting staat in: