Exporteer data

Met behulp van exporteer data kunt u alle gegevens voor de opgegeven periode exporteren naar het door u gewenst formaat. Als u voor XML kiest, zal de lijst met waarden in eXtensible Markup Language formaat worden getoond. Kiest u voor XLS, dan kunt u de lijst met data in een Excel-werkmap openen.

Het automatisch verwerken van gegevens van de TenneT-website is nu makkelijk te verwezenlijken. In de url kunnen gewenste data, periode en formaat opgegeven worden om vervolgens het export bestand direct te ontvangen. Een uitleg vindt u op de automatisch downloaden exporteer data gegevens pagina.

Te exporteren data (u kunt meerdere selecties maken)
Gewenst formaat (u kunt één formaat kiezen)


Gewenste periode
van tot en met dd-mm-jjjj