Reconciliatieprijs 2012

De reconciliatieprijs is de gewogen marktprijs waartegen over een bepaalde periode het verschil, tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik, wordt verrekend.

  • Het reconciliatieproces is vastgelegd in Systeemcode en Meetcode.
  • De vaststelling en publicatie van de reconciliatieprijs is vastgelegd in de Systeemcode.

De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).

  • Off peak: alle zaterdagen en zondagen, 1 januari, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, Koninginnedag, 1ste en 2de Kerstdag, en op alle andere dagen de periode van 00.00 tot 07.00 uur en van 23.00 tot 24.00 uur.
  • Peak: elke andere periode
2012 Off peak EUR/MWh Peak EUR/MWh
januari 38,85 51,18
februari 49,16 70,74
maart 39,33 53,09
april 40,35 56,65
mei 39,78 54,14
juni 37,64 54,16
juli 38,03 54,02
augustus 41,03 54,89
september 42,64 57,93
oktober 45,02 60,32
november 47,01 62,51
december 47,76 66,01