Reconciliatieprijs 2019

De reconciliatieprijs is de gewogen marktprijs waartegen over een bepaalde periode het verschil, tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik, wordt verrekend.

  • Het reconciliatieproces is vastgelegd in Systeemcode en Meetcode.
  • De vaststelling en publicatie van de reconciliatieprijs is vastgelegd in de Systeemcode.

De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).

2019 Off peak EUR/MWh Peak EUR/MWh
januari 52,07 67,40
februari 43,81 52,59
maart 38,12 44,73
april 39,23 45,09
mei 37,07 45,51
juni 32,18 44,43
juli 35,18 45,53
augustus 33,00 44,65
september 32,68 42,97
oktober 32,11 45,61
november 38,30 49,50
december 34,22 44,62