Reconciliatieprijs 2018

De reconciliatieprijs is de gewogen marktprijs waartegen over een bepaalde periode het verschil, tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik, wordt verrekend.

  • Het reconciliatieproces is vastgelegd in Systeemcode en Meetcode.
  • De vaststelling en publicatie van de reconciliatieprijs is vastgelegd in de Systeemcode.

De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).

2018 Off peak EUR/MWh Peak EUR/MWh
januari 34,39 45,81
februari 40,71 50,53
maart 45,96 62,78
april 36,18 46,68
mei 41,92 56,51
juni 45,98 58,62
juli 48,24 60,34
augustus 52,42 65,05
september 59,22 71,58
oktober 54,95 67,60
november 56,77 71,96
december 56,76 68,85