Reconciliatieprijs

De reconciliatieprijs is de gewogen marktprijs waartegen over een bepaalde periode het verschil, tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik, wordt verrekend.

  • Het reconciliatieproces is vastgelegd in Systeemcode en Meetcode.
  • De vaststelling en publicatie van de reconciliatieprijs is vastgelegd in de Systeemcode.

Toelichting

De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).

  • Off peak: alle zaterdagen en zondagen, 1 januari, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, Koninginnedag, 1ste en 2de Kerstdag, en op alle andere dagen de periode van 00.00 tot 07.00 uur en van 23.00 tot 24.00 uur.
  • Peak: elke andere periode
 
2007 Off peak EUR/MWh Peak EUR/MWh
Januari 27,71  49,22 
Februari 25,10 40,43
Maart 24,12 33,98
April 25,50 52,79
Mei 24,78 69,43
Juni 24,32 54,18
Juli 21,83 42,39
Augustus 24,27 39,49
September 28,82 47,90
Oktober 41,07 83,78
November 45,74 105,95
December 53,29 99,84