Reconciliatieprijs 2017

De reconciliatieprijs is de gewogen marktprijs waartegen over een bepaalde periode het verschil, tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik, wordt verrekend.

  • Het reconciliatieproces is vastgelegd in Systeemcode en Meetcode.
  • De vaststelling en publicatie van de reconciliatieprijs is vastgelegd in de Systeemcode.

De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).

2017 Off peak EUR/MWh Peak EUR/MWh
januari 41,94 63,79
februari 38,48 50,34
maart 31,48 38,96
april 34,00 39,18
mei 32,15 40,16
juni 29,81 38,20
juli 31,66 38,86
augustus 29,02 38,07
september 35,23 44,31
oktober 36,97 45,40
november 40,78 56,99
december 41,77 56,40