Reconciliatieprijs 2022

De reconciliatieprijs is de gewogen marktprijs waartegen over een bepaalde periode het verschil, tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik, wordt verrekend.

  • Het reconciliatieproces is vastgelegd in Systeemcode en Meetcode.
  • De vaststelling en publicatie van de reconciliatieprijs is vastgelegd in de Systeemcode.

De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).

2022 Off peak EUR/MWh Peak EUR/MWh
januari 167,52 225,76
februari 152,26 197,63
maart 256,58 309,40
april 194,13 235,36
mei 182,56 218,52
juni 199,88 259,97
juli 304,90 372,15
augustus 436,85 534,97
september 307,29 417,57
oktober 142,29 195,80
november 161,75 226,82
december 223,27 326,46