Reconciliatieprijs 2021

De reconciliatieprijs is de gewogen marktprijs waartegen over een bepaalde periode het verschil, tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik, wordt verrekend.

  • Het reconciliatieproces is vastgelegd in Systeemcode en Meetcode.
  • De vaststelling en publicatie van de reconciliatieprijs is vastgelegd in de Systeemcode.

De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).

2021 Off peak EUR/MWh Peak EUR/MWh
januari 49,82 61,83
februari 43,37 59,57
maart 41,96 59,42
april 49,65 64,82
mei 53,26 69,84
juni 71,87 89,41
juli 78,20 95,40
augustus 77,65 105,03
september 127,51 159,01
oktober 145,49 201,90
november 166,49 219,80
december 209,19 280,24