Reconciliatieprijs 2020

De reconciliatieprijs is de gewogen marktprijs waartegen over een bepaalde periode het verschil, tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik, wordt verrekend.

  • Het reconciliatieproces is vastgelegd in Systeemcode en Meetcode.
  • De vaststelling en publicatie van de reconciliatieprijs is vastgelegd in de Systeemcode.

De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).

2020 Off peak EUR/MWh Peak EUR/MWh
januari 32,74 43,85
februari 26,68 35,18
maart 21,20 32,05
april 18,40 24,97
mei 16,08 23,45
juni 22,03 33,03
juli 25,65 36,50
augustus 29,80 42,30
september 35,54 54,04
oktober 33,91 43,09
november 36,97 49,67
december 42,17 58,37