Reconciliatieprijs 2010

De reconciliatieprijs is de gewogen marktprijs waartegen over een bepaalde periode het verschil, tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik, wordt verrekend.

  • Het reconciliatieproces is vastgelegd in Systeemcode en Meetcode.
  • De vaststelling en publicatie van de reconciliatieprijs is vastgelegd in de Systeemcode.                                                 

Toelichting

De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).

  • Off peak: alle zaterdagen en zondagen, 1 januari, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, Koninginnedag, 1ste en 2de Kerstdag, en op alle andere dagen de periode van 00.00 tot 07.00 uur en van 23.00 tot 24.00 uur.
  • Peak: elke andere periode
2010 Off peak EUR/MWh Peak EUR/MWh
januari 37,09 55,01
februari 35,80 52,53
maart 33,03 47,21
april 36,32 49,66
mei 37,18 53,62
juni 35,51 54,85
juli 41,05 55,77
augustus 34,93 48,26
september 40,79 54,67
oktober 44,53 59,39
november 42,00 58,54
december 51,68 70,01