Van: TenneT TSO BV
Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem
Netherlands
 
 Telefoon:+31 26 373 1241
 
 Datum-Tijd:17-dec-2019 - 23:07h
 
 Betreft:Start inzet noodvermogen vanwege een vermogenstekort
ALGEMENE KENNISGEVING

Geachte heer / mevrouw,

Vanaf onderstaand tijdstip heeft TenneT noodvermogen in de opregelrichting ingezet.

Datum:17-dec-2019
Tijd:23:07  u

Hoogachtend,

TenneT TSO B.V.