From/Van: TenneT TSO BV
Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem
Netherlands
 
 Date-time/Datum-Tijd:30-apr-2018-11:22h
 
 Betreft: Bedrijfstoestand: ALERT


Geachte heer/mevrouw,

TenneT roept de bedrijfstoestand ALERT af
  • voor Systeembalans


De situatie is dat:

  • De systeemreserves zijn uitgeput
  • -
  • .TenneT neemt contact op voor eventuele vervolgacties.Hoogachtend,

TenneT TSO B.V.