Toelichtende documenten

 • Netschema
  Hier wordt de topologie van het TenneT-net, zoals gebruikt voor de netberekeningen weergegeven.
 • Overzicht componenten 380 kV- en 220 kV-net inclusief technische gegevens
  Weergegeven zijn de technische gegevens van het door TenneT beheerde 380 kV- en 220 kV-net zoals die worden gebruikt in de netberekeningen.
 • Bepaling grenscapaciteit Nederland
  Dit document licht toe hoe TenneT in samenwerking met de TSO's in het CWE gebied (Central West Europe: Benelux, Frankrijk en Duitsland) de voor de markt beschikbare grenscapaciteit bepaalt op basis van de momenteel toegepaste ATC methodiek.
 • Belastingonderzoek winterperiode
  Volgens artikel 5.7.1.5 van de Netcode dient de transportcapaciteit door middel van een kwantitatief onderzoek afzonderlijk te worden vastgesteld voor de winterperiode.