Primaire reserve

Inleiding

Het primaire reservevermogen is het vermogen dat onder regie van de primaire regeling wordt geactiveerd. De primaire regeling is een op productiemiddelen, lokaal uitgevoerde automatische inrichting, die binnen maximaal 30 seconden zorgt voor een constante verhouding tussen frequentie¬verandering en productie(vermogens)-verandering.

Context

  • De eisen voor de primaire reserve en het leveren van de primaire regelbijdrage zijn vastgelegd in de systeemcode.
  • Binnen de ENTSO-E (voormalig UCTE) worden de TSO's in overeenstemming met ENTSO-E policies aansprakelijk gehouden voor de kwaliteit van de primaire regelbijdragen na verstoringen: elke TSO analyseert en rapporteert de kwaliteit van de eigen primaire reactie na een Europese verstoring groter dan 1000 MW.

Toelichting

Het doel van de primaire reserve is frequentieverstoringen in het gehele (internationaal) gekoppelde hoogspanningsnet te stabiliseren, ongeacht de oorzaak en locatie van de verstoringen. Ernstige frequentieverstoringen kunnen leiden tot automatische belastingafschakeling en in het ergste geval een black-out veroorzaken.

De minimaal vereiste omvang van primaire bijdragen van elk regelgebied worden jaarlijks binnen ENTSO-E Regional Group Continental Europe afgesproken. De waarden zijn in verhouding met de omvang van de totale productie in de regelgebieden van de TSO's. Voor 2014 bijvoorbeeld is de frequentieconstante voor Nederland vastgesteld op 911 MW/Hz. Dat is 3,4% van de frequentieconstante voor het gehele synchroon gekoppelde Europese hoogspanningsnet.

Dit betekent dat een Nederlandse bijdrage van circa 34 MW wordt verwacht bij een storing van 911 MW ergens in continental Europa. Er wordt echter rekening gehouden met een maximale uitval van 3000 MW. In combinatie met het percentage van 3,4% betekent dit dat in Nederland op elk moment een primaire reservecapaciteit van 101 MW aanwezig moet zijn in beide regelrichtingen (voor 2014).

Jaar Aandeel in productie ENTSO-E RG CE (%) Minimale primaire reserve (MW)
2011 4,2 125
2012 3,9 117
2013 3,8 114
2014 3,4 101
2015 3,2 96

Op 23 april 2013 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een besluit genomen over de voorgestelde wijziging van de systeemcode aangaande het contracteren van primaire reserve. Deze wijziging is 13 januari 2014 van kracht geworden. De details van dit besluit kunt u vinden op de website van de ACM.

Gevolgen

De wijziging bepaald dat TenneT de primaire reserve op een marktconforme wijze moet verwerven. In de praktijk is besloten aan te sluiten bij het bestaande Duitse internet platform (regelleistung.net) waar al een wekelijkse veiling van primaire reserve wordt gedaan. TenneT zal om te beginnen een deel (70 MW) van de totale behoefte (101 MW voor 2014) gezamenlijk veilen met de Duitse TSOs. De resterende 31 MW zal in een separate veiling met alleen Nederlandse aanbieders aanbesteedt worden. De volumes per veiling kunnen als gevolg van nieuwe jaarlijks toe te wijzen volume verplichting per land door ENTSO-E gewijzigd worden. De resultaten van de veilingen worden gepubliceerd op het Duitse internet platform. (regelleistung.net (https://www.regelleistung.net/ip/action/ausschreibung/public))

Informatie

Beschikbare informatie uit o.a. eerder gehouden informatiebijeenkomsten (presentaties) maar ook beschrijvingen van de aanmeldprocedures, templates van contracten en een frequently asked questions (FAQ) document kunnen hieronder gedownload worden. Het FAQ document zal ge-update worden als daar aanleiding voor is. Ook op het openbare deel van de website van het veiling platform regelleistung.net is informatie beschikbaar, let er daarbij echter wel op dat voor de contractuele kant (inclusief prekwalificatie) de documenten gelden zoals die door TenneT Nederland op deze website worden gepubliceerd.

Raamovereenkomst

Om mee te kunnen doen in de wekelijkse veiling van primaire reserve moet een aanbieder een raamovereenkomst afsluiten met TenneT Nederland.

Prekwalificatie

Elke afzonderlijke productie-eenheid die de aanbieder wil gebruiken voor de levering van primaire reserve moet geprekwalificeerd zijn. Het prekwalificatie reglement (inclusief het overzicht van alle benodigde gegevens) kunt u downloaden. Ook de aanbieder moet geprekwalificeerd zijn conform de prekwalificatie eisen aanbieder.

Contact

Vragen over primaire reserve kunnen gericht worden aan het e-mail adres: tennetccc@tennet.eu

Downloads