Prikkelcomponent 2017

De prikkelcomponent is onderdeel van de onbalansprijs en is bedoeld ter stimulering van het daadwerkelijk nakomen door marktpartijen van door TenneT gebruikte biedingen regel- en reservevermogen voor balanshandhaving en balansherstel en als prikkel om de te verrekenen onbalans te minimaliseren.

De prikkelcomponent is vastgelegd in de Systeemcode.

  • De objectieve factoren op grond waarvan TenneT de hoogte van de prikkelcomponent zal aanpassen zijn vastgelegd in het rapport 'Onbalansprijssystematiek per 01-01-2001, herzien per 26-10-2005', dat onderaan deze pagina te downloaden is.
  • Publicatie van de hoogte van de prikkelcomponent is voorgeschreven in de Systeemcode

Toelichting
De prikkelcomponent wordt verhoogd als aan ten minste één van de volgende criteria niet wordt voldaan:

  • het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40.
  • het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.
week resultaat van de waarnemingen prikkel- component ingangsdatum resultaat EUR/MWh
uitwisselingen groter dan 300 MW gemiddelde afwijking (MW)
20-02-2017 t/m 26-02-2017 15 -3,5 ongewijzigd 01-03-2017 0
13-02-2017 t/m 19-02-2017 16 -8,7 ongewijzigd 21-02-2017 0
06-02-2017 t/m 12-02-2017 16 -0,8 ongewijzigd 14-02-2017 0
30-01-2017 t/m 05-02-2017 23 -6,5 ongewijzigd 08-02-2017 0
23-01-2017 t/m 29-01-2017 20 1,1 ongewijzigd 01-02-2017 0
16-01-2017 t/m 22-01-2017 25 -4,5 ongewijzigd 25-01-2017 0
09-01-2017 t/m 15-01-2017 33 -11,3 ongewijzigd 18-01-2017 0
02-01-2017 t/m 08-01-2017 9 -7,7 ongewijzigd 11-01-2017 0