Prikkelcomponent 2015

De prikkelcomponent is onderdeel van de onbalansprijs en is bedoeld ter stimulering van het daadwerkelijk nakomen door marktpartijen van door TenneT gebruikte biedingen regel- en reservevermogen voor balanshandhaving en balansherstel en als prikkel om de te verrekenen onbalans te minimaliseren.

De prikkelcomponent is vastgelegd in de Systeemcode.

  • De objectieve factoren op grond waarvan TenneT de hoogte van de prikkelcomponent zal aanpassen zijn vastgelegd in het rapport 'Onbalansprijssystematiek per 01-01-2001, herzien per 26-10-2005', dat onderaan deze pagina te downloaden is.
  • Publicatie van de hoogte van de prikkelcomponent is voorgeschreven in de Systeemcode

Toelichting
De prikkelcomponent wordt verhoogd als aan ten minste één van de volgende criteria niet wordt voldaan:

  • het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40. 
  • het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.
week resultaat van de waarnemingen prikkel- component ingangsdatum resultaat EUR/MWh
uitwisselingen groter dan 300 MW gemiddelde afwijking (MW)
16-03-2015 t/m 22-03-2015 25 -3,6 ongewijzigd 25-03-2015 0
09-03-2015 t/m 15-03-2015 25 -10,6 ongewijzigd 18-03-2015 0
02-03-2015 t/m 08-03-2015 5 -10,9 ongewijzigd 11-03-2015 0
23-02-2015 t/m 01-03-2015 26 -10,0 ongewijzigd 04-03-2015 0
16-02-2015 t/m 22-02-2015 25 -5,9 ongewijzigd 25-02-2015 0
09-02-2015 t/m 15-02-2015 10 -7,3 ongewijzigd 18-02-2015 0
02-02-2015 t/m 08-02-2015 13 -13,2 ongewijzigd 11-02-2015 0
26-01-2015 t/m 01-02-2015 32 -13,6 ongewijzigd 04-02-2015 0
19-01-2015 t/m 25-01-2015 29 -2,5 gewijzigd 28-01-2015 0
12-01-2015 t/m 18-01-2015 47 -9,4 gewijzigd 21-01-2015 3
05-01-2015 t/m 11-01-2015 42 -4,4 gewijzigd 14-01-2015 1
29-12-2014 t/m 04-01-2015 20 -10,9 ongewijzigd 07-01-2015 0