Prikkelcomponent 2016

De prikkelcomponent is onderdeel van de onbalansprijs en is bedoeld ter stimulering van het daadwerkelijk nakomen door marktpartijen van door TenneT gebruikte biedingen regel- en reservevermogen voor balanshandhaving en balansherstel en als prikkel om de te verrekenen onbalans te minimaliseren.

De prikkelcomponent is vastgelegd in de Systeemcode.

  • De objectieve factoren op grond waarvan TenneT de hoogte van de prikkelcomponent zal aanpassen zijn vastgelegd in het rapport 'Onbalansprijssystematiek per 01-01-2001, herzien per 26-10-2005', dat onderaan deze pagina te downloaden is.
  • Publicatie van de hoogte van de prikkelcomponent is voorgeschreven in de Systeemcode

Toelichting
De prikkelcomponent wordt verhoogd als aan ten minste één van de volgende criteria niet wordt voldaan:

  • het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40. 
  • het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.

*Toelichting op de prikkelcomponent over de periode van 4 januari 2016 t/m 10 januari 2016.
Het aantal waarnemingen met een uitwisseling boven 300 MW is hoger dan 39. Vanwege de bijzondere bedrijfsvoeringssituatie in Noord Nederland, met name in de ochtend van 4 januari 2016, is besloten de prikkelcomponent niet te verhogen.

week resultaat van de waarnemingen prikkel- component ingangsdatum resultaat EUR/MWh
uitwisselingen groter dan 300 MW gemiddelde afwijking (MW)
01-02-2016 t/m 07-02-2016 26 -12,2 ongewijzigd 10-02-2016 0
25-01-2016 t/m 31-01-2016 39 -15,2 ongewijzigd 03-02-2016 0
18-01-2016 t/m 24-01-2016 14 -5,0 ongewijzigd 27-01-2016 0
11-01-2016 t/m 17-01-2016 11 -9,0 ongewijzigd 20-01-2016 0
04-01-2016 t/m 10-01-2016* 44 1,9 ongewijzigd 13-01-2016 0